Jak podle Bible udržet své ego na svém místě

Jedním z hlavních problémů, které způsobují vážnou dysfunkci v životech lidí, je ego, které je mimo své správné místo.

Každý z nás má ego - ten pocit sebe sama, který říká, že jsem jedinečná a hodnotná osoba, se strachem a úžasem vytvořená k obrazu Božímu, a mám něco, co stojí za to přispět do tohoto světa. Ale když se toto sebevědomí toho, kým nás Bůh stvořil, promění v důležitost sebe sama, když se stane sebestředným přístupem, který říká: „Je to opravdu všechno o mně,“ pak nás naše nevyvážená ega připraví o hodně radosti a pokoje, které pro nás Bůh chce mít v životě.

Jinými slovy, pokud jsem člověk, který je celý zabalený do sebe, budu mít bídně nefunkční život!Jak nevyvážené ego způsobuje dysfunkci v našich životech

1. Způsobuje dysfunkci v mých vztazích s ostatními

Když moje ego přetéká svými správnými hranicemi, zatěžuje to všechny mé vztahy. Nikdo nemá rád jednání se sebestředným, egoistickým, „já prvním“ typem člověka. Přemýšlejte o všech slovech, která se běžně používají k popisu lidí, kteří mají tento druh přístupu - pyšní, arogantní, bezmyšlenkovití, bezohlední, hrubí, bezcitní, zaseknutí. Všechny velmi negativní podmínky.

Soustředění na sebe pravděpodobně ničí více vztahů než jakýkoli jiný jednotlivý faktor. Zejména v manželství, kdy se oba manželé zajímají o druhého stejně jako o sebe, mohou partneři společně čelit téměř všemu. Pokud však tento faktor chybí a jeden z manželů se stará o sebe na úkor druhého, může se manželství stát cvičením mučení.

2. Způsobuje dysfunkci v mém vztahu k sobě samému

Přemýšlejte o tom, jaké to je, když se soustředím na to, co se v mém životě pokazí; když trávím hodně času mluvením o této osobě nebo té osobě, která MĚ zranila nebo mě urazila; a, oh, podívej se, co MĚ tak a tak udělalo a jak jsou ke MNĚ bezohlední; a čím víc o tom přemýšlím a čím víc o tom mluvím, tím více jsem trpký kvůli tomu, jak se mnou zacházeli. Když si dovolím jít touto cestou, moje emoce budou v neustálém stavu zmatku, podráždění a zášti.

To není recept na emocionální zdraví! Čím více nechávám své emoce spirálovitě klesat do negativity, tím více se můj klid a radost jen tak vypařují. Stal jsem se věčně nešťastným člověkem.

3. Způsobuje to nefunkčnost mého vztahu s Bohem

Soustředění na sebe a pýcha, která s ním přichází, narušují náš vztah s Bohem. Pokud je to všechno o mně, pak to nemůže být všechno o Něm. Existuje však pouze jeden Král vesmíru, pouze Ten, kdo by měl být oprávněně v centru veškeré pozornosti; a ten není já! Bůh je Bůh a s nikým se nebude dělit o svou slávu.

Lucifer byl nejkrásnější z andělů, ale jeho ego se dostalo z místa a pokusil se povýšit do Boží pozice. Tak se stal ďáblem. Jakub 4: 6 říká, že Bůh aktivně vzdoruje pyšným, ale pokorným dává milost. Musím tedy dostat své ego do pořádku, pokud s ním mám mít skutečný vztah.

Většina lidí zaměřených na ego si neuvědomuje, že jsou

Jednou z největších překážek, které lidé s nemístným egem čelí, je to, že si obvykle neuvědomují, že jde o jejich problém. Opravdu věří, že jsou normální, a všichni ostatní mají problém. Jak tedy mohu vědět, jestli moje ego skutečně překročilo své správné hranice?

5 znamení, že mohu mít nemístné ego

1. Obvykle se dívám na věci většinou z hlediska toho, jak na mě mají vliv.

Ať už si to připouštějí sami, nebo ne, sebestřední lidé se až tak nezajímají o to, jak jsou ostatní lidé ovlivněni okolností, pokud jim to vyjde. Pro někoho, kdo má překonané ego, je nesmírně obtížné řídit se biblickým napomenutím „dávat pozor nejen na své vlastní zájmy, ale také na zájmy ostatních“ (Filipanům 2: 3–4).

2. Zjistil jsem, že jsem často uražen a zraněn jinými lidmi.

Vzhledem k tomu, že lidé, kteří se soustředí na sebe, se považují za střed svého vesmíru, interpretují, co ostatní lidé říkají, a dělají většinou ve světle toho, jak to na ně působí. To často způsobí, že jsou uraženi nechtěnými úšklebky. Například skutečnost, že známého, který kolem nich projde, aniž by mluvil, může rozptylovat jeho vlastní myšlenky, nemusí sebestřednému člověku dojít. Dostávají to jako osoba, která je úmyslně ignoruje.

3. Často nedůvěřuji a nemám rád lidi.

Vzhledem k tomu, že jedinci zaměření na sebe obvykle hodnotí ostatní na základě toho, jaký účinek mají na něho jednání, mohou být často zneklidněni nedostatkem ohleduplnosti ostatních k nim. Lidem, kteří jim zanedbávají nebo jim odmítají věnovat náležitou pozornost, zjevně nelze důvěřovat a nejsou hodni, aby se jim líbilo nebo respektovali.

4. Jsem často překvapen a zděšen negativními reakcemi ostatních na věci, které říkám nebo dělám.

Postoj zaměřený na sebe nás udržuje tak soustředěným na sebe, že nám zcela chybí, jak věci, které říkáme a děláme, nebo jen postoje, které zobrazujeme, ovlivňují ostatní lidi.

Mnohokrát, když manžel nebo manželka odejdou z manželství, je druhý manžel šokován a zdrcen. Neviděli to přicházet. Jejich sebestřednost jim nedovolila uvědomit si bolest druhé osoby.

5. Většina mých myšlenek a konverzace souvisí s tím, co se v mém životě zhoršuje.

Lidé soustředění na sebe jsou samozřejmě pohlceni sebou. Jelikož jsou ve středu svého vesmíru a ostatní lidé jsou tam proto, aby sloužili jejich potřebám a touhám, přirozeně si stěžují, když zbytek světa pro ně nedělá správnou práci.

Zdroj

Jak udržet ego na správném místě

Co mohu udělat, abych udržel své ego na správném místě? Věřím, že apoštolové v Bibli ukazují cestu. V úvodu svých novozákonních dopisů o sobě Pavel, Peter, John, James a Jude mluvili jako o Kristových otrokech (řecké slovo znamená otrok). Podívejte se například na to, jak se James ve svém dopise představuje:

Jakub 1: 1 Jakuba, služebníka Boha a Pána Ježíše Krista, dvanácti kmenům, které jsou rozptýleny po zahraničí: Zdravím vás.

Zeptejte se Jamese, kdo je, a on vám odpoví, sluha. Totéž s Petrem, Pavlem a ostatními apoštoly. Všichni tito muži, jejichž životy a služby měly obrovský dopad na církev a svět, se nejprve považovaly za služebníky. Žádné problémy s egem!

Protijedem pro ego mimo hranice je pokora služebnictva. Cestu vedl sám Ježíš.

Matouš 20:28 stejně jako Syn člověka nepřišel být obsluhován, ale sloužit a dát svůj život jako výkupné za mnohé.

Pokud se, stejně jako apoštolové a jako sám Ježíš, pojmenuji jako sluha a uvidím se jako služebník, který bude v životě umístěn tam, kde budu sloužit lidem kolem sebe, než jim sloužit, budu na dobré cestě k aby mé ego zůstalo ve svých správných mezích.

To je to, co Ježíš chtěl zajistit, aby si jeho následovníci nenechali ujít. Poskytl tedy názornou ukázku toho, co to znamená mít ducha služebníka.

Jan 13: 5 Poté nalil vodu do umyvadla a začal umývat učedníkům nohy a otírat je ručníkem, kterým byl přepásán.

Jan 13: 12-15 Když jim tedy umyl nohy, vzal šaty a znovu se posadil, řekl jim: „Víte, co jsem vám udělal? 13 Říkáš mi Učiteli a Pánu a říkáš dobře, protože tak jsem. 14 Jestliže jsem ti tedy, tvůj Pán a Učitel, umyl nohy, měl bys také navzájem umýt nohy. 15 Nebo jsem vám dal příklad, abyste činili, jak jsem učinil vám.

Ježíš nám dal příklad, který máme následovat. Ne že bychom potřebovali chytit umyvadlo a sundat něčí boty, abychom si umyli nohy, ale že jsme ochotni zaujmout místo služebníka, myslet na ostatní a jak můžeme sloužit jeho potřebám, než si myslíme o sobě.

Praktické kroky, které mohu podniknout

  • Stejně jako James a další apoštolové se musím identifikovat jako služebník. To neznamená dělat velkou produkci a říkat ostatním lidem, jakým úžasným služebníkem budu od nynějška. Může to být tak jednoduché, jako přijít před Boha v modlitbě a vyznat mu, že se chci v této oblasti svého života stát více podobným Ježíši. Samotné vyslovení slov „Jsem služebník“ může být v životě člověka mocné.
  • Musím poslouchat Filipanům 2: 3 a „vážit si druhých lépe než“ sebe sama. To znamená, že vědomě a obvykle dávám přednost ostatním. Může to například znamenat úmyslné vzdání úcty lidem, o nichž se domnívám, že si mě nevážili, jak si zasloužím.
  • Musím následovat příklad Ježíše a ve skutečnosti vykonávat práci pokorně někomu sloužit, než čekat, až mi lidé budou sloužit. S každým člověkem, se kterým jsem uzavřel smlouvu, se musím zeptat: „Jak mohu sloužit této osobě ve jménu Ježíše?“

Když se ve mně zakoří duch sluhy, nebudu se muset bát, že se moje ego dostane z hranic.