Nejlepší Jména Pro Děti

Jak si astrologický Beran a Kozoroh mohou spolu rozumět

Beran symbol
Beran symbol | Zdroj

Tento článek bude zkoumat kompatibilitu vztahů Berana a Kozoroha. Podrobně se podíváme na to, jak tyto znaky vzájemně působí, jaké výzvy mohou mít a jak mohou tyto výzvy překonat. Nezapomeňte, že hodnocení astro kompatibility je založeno na mých faktorech. V následujících odstavcích budou výsledky podrobně vysvětleny.

Hodnocení astro-kompatibility Berana a Kozoroha

  • 85% pozitivní dlouhodobá úspěšnost
  • 50% krátkodobě Míra úspěchu

Souhrn: Čím je vztah starší, tím lépe. Kozoroh bude důvodem, proč by mohl vydržet, a také důvodem, proč by nikdy nemohl dospět. Čím starší bude Beran, tím méně bude jeho neomezená energie destruktivní. Čím novější je tento vztah, tím vyšší je možnost, že nemusí fungovat. Za předpokladu, že Kozorohovy ctnosti byly Beranem z dlouhodobého hlediska považovány za dobré, a Kozoroh viděl všechny silné stránky Berana, mohlo by to být vztah s dětmi, penězi a úspěchem.

Jak působí koza a beran?

Tato znamení jsou obě „kardinální“, což znamená, že sdílejí akční přístup k tomu, co dělají. Beran je oheň a Kozoroh je země. Kozorožci jsou typicky akční lidé a jako pozemské znamení mají vždy „plán“. Kozorožci krmí Beranovu energii a trhají ambiciózní myšlenky. Beran dokáže z Capricornova „dokončeného plánu“ vytěžit to nejlepší, protože Beran není nejlepší v dokončení svých vlastních plánů.

Romantika mezi těmito dvěma by udělala docela dobrý obraz. Odlehčeným způsobem můžete vidět, jak Beran mluví o bouři o tom, jak jsou dynamičtí, a Kozoroh kývl, když zkontrolovali životopis Berana. Romantika rozhodně není nápad, ale u těchto dvou by to byla jen část balíčku. Beran by udělal svou přitažlivou věc a Kozoroh věděl, že i když si myslí, že sex je trochu legrační lidská věc, uvidí zde jeho absolutní důležitost. Existuje dobrý potenciál pro kompatibilitu, ale kompatibilita by nebyla tak důležitá, pokud by v ní Capricorn neviděl budoucnost. Nenechme z toho Ariesovu přitažlivost. Kozoroh mohl mít všechny své seznamy a pravidla, ale pokud by Kozoroh nebyl pro Berana lákavý a atraktivní, nevadilo by to. A proto Divine vytvořil mystické zvířecí rysy Kozoroha.

Kozoroh není skutečná koza a není to ďábel. Je to tvor, který zvládne různá nastavení a přizpůsobí se jim. I když jsou na ostatní tvrdé, jsou mimořádně úspěšným znamením. Kozoroh, kdyby padli za Berana, projevil by svou romantickou zdatnost, jak nejlépe mohl. Jak jsem řekl, vytváří se obraz, který je sám o sobě příběhem.

Beran a Kozoroh jsou pozitivní partií

Vzhledem k tomu, že Beran a Kozoroh sdílejí „mohutnost“, je zde základní shoda. Oheň a Země také fungují, pozitivně řečeno, protože tito dva mohli vytvořit rodinu a společnost společně. Země se promění v tvrdý porcelán, co si Beran vymyslí a vymyslí z vypálené hlíny.

Bez ohledu na to, jak pohlaví fungují, pokud by to mysleli vážně, mohlo by to skončit jako instituce. Kozoroh bral věci na začátku opatrně, a protože se zdá, že Beran je vždycky hra, mohl by postupovat rychle, ve stále se zvyšujícím žáru, protože Kozoroh kontroloval body postupu. Beranova inteligence a jas by byly analyzovány a hodnoceny Kozorohem. Jediné, co by Kozoroh musel udělat, je udržet svou implicitní část dohody - což by bylo zůstat téměř stejně dynamický a přesvědčivý jako Beran.

Pozitivní a negativní vlastnosti Berana

Pozitivní vlastnosti Negativní vlastnosti
Dobrodružný Arogantní
Odvážný Tvrdohlavý
Živý Impulsivní
Vášnivý Neukázněnost
Univerzální Konfrontační

Beran a Kozoroh mají vysoký románský faktor

Romantická část by byla pravděpodobně největší překážkou, ale Beran a Kozoroh by mohli mít vysoký romantický faktor. Pokud by Kozoroh mohl udržet Ariesův zájem a měli vzájemnou vášeň, cesta vpřed by mohla vypadat velmi jasně a bez překážek.

Kozoroh by musel udržovat svůj někdy negativní smysl pro humor pod kontrolou a neměl by se dostat do kritického nebo sardonického režimu. Beran by měl slíbit, že neztratí nervy. Romantické „tlumení“ je u těchto dvou osobností, které často mají silné ego, které propagují na své verandě, ve dne i v noci, velkou možností. Oba by měli přemýšlet o tom, že se navzájem nedráždí, jako o úctě ke zdraví vztahu.

Pozitivní a negativní vlastnosti Kozoroha

Pozitivní vlastnosti Negativní vlastnosti
Ambiciózní Sobecký
Moudrý Tvrdohlavý
Disciplinovaný Plachý
Trpěliví Pesimistický
Opatrný Opatrný

Potenciální konflikty pro tyto značky

Beran a Kozoroh nemusí přijít k úderům, ale mohli by být opravdu chytří! Beran se mohl pokusit kozu klepat do hlavy a koza mohla vyskočit o jednu skálu a Beran si mohl podlitinu na tváři. Beran by se mohl pomstít příliš tvrdě, kdyby Kozoroh nechal proklouznout jedno ze svých torpéd. Pak by mohli být „na závodech“. Ani jeden z nich nebude zastrašen a oba jsou příliš dobře vyzbrojeni pro zdraví kohokoli. Tento zápas by mohl být upozorněním nebes, že by oba měli zkontrolovat svá rychlá ústa u dveří. Jsme tady dole, abychom dostali konflikt v perspektivě. Tito dva se často mohli naučit tahat své údery, a to pro dlouhodobé zdraví vztahu. Je třeba usilovat o usmíření a harmonii stejně silně jako o jejich obchodní a kariérní zájmy.

Jak mohou tyto astrologické znamení uzavřít mír

Život na konci je opakující se a pozemský, stejně jako Romance samotná. Tento faktor si klade otázku: „Můžeme se dlouhodobě nudit společně?“ Kozoroh a Beran mohou k otázce nudy zaujmout různé úhly pohledu. Kozoroh by se radoval z úspěchu a radoval se z hezkých věcí, které koupil, aby předvedl svůj úspěch. Beran by trávil méně času jídlem z jemného porcelánu a sluněním na palubě. Kozoroh by mohl budovat své úspory, zatímco Beran by mohl chtít utratit úspory na jinou dovolenou nebo časově omezené užívání. Pokud oba zmírnili své nálady a udrželi si vzájemný respekt, mohli by vyřešit problémy s nudou; ale oba by si měli uvědomit, že tato část vztahu může znamenat, že „vyvažování“ je v pořádku.

Jak mohou být Beran a Kozoroh o sebe navzájem zajímáni

Kozoroh by si byl vždy vědom, kdyby skutečně ocenili a milovali Berana, že „udržení zájmu“ by bylo kariérním cílem. Pokud se na tento seznam dostane, pak bude Kozoroh v pořádku. Pokud ne, pak by to mohla Kozorožcova tendence k samolibosti a sebeuspokojení podrazit. Beran by byl tak dobrý jako kdokoli jiný v „udržování zájmu“, pokud by nebyl podvědomě rozzlobený nebo rozčilený a nebyl si toho skutečně vědom. Pokud by Kozoroh skutečně ztratil zájem o Berana, pravděpodobně by to vyjádřil několika způsoby. Neustálá vitalita Berana a automatické rotující zaostření by mohla destabilizovat věci, takže by si chtěla vzpomenout, jaké to štěstí má.

Co se stane mezi Beranem a Kozorohem po letech společně

Existují určité náznaky, které jsou ze své podstaty stabilnější, pokud jde o milostné zájmy a rodinné starosti, jak čas plyne. Jiní nejsou. Oba tyto kardinální znaky se nebudou stydět jednat v lásce, pokud prošly 6 lety neštěstí. Kozoroh však nehodlá pokazit to, do čeho investovali. Beran by však mohl putovat na jiný kopec jen proto, že po 7 letech jsou zvědaví. Kozoroh by do své hlavy vpustil všechny možné možnosti, ale to proto, že vždy uvažují o „možnostech kariéry“. Ale protože celý jejich život je kariéra, nebyli by impulzivní. Beran by mohl být pokoušen, ale protože jsou neustále pokoušeni, mohli by to vidět tak, jak to je - pokušení odolat.